Aktieägaravtal – tips och råd

Dags att upprätta ett aktieägaravtal? Det finns all anledning att se över det och som exempelvis majoritetsägare/grundare av ett bolag se till att gardera sig mot framtida händelser.

Till mångt och mycket så innebär ett aktieägaravtal nämligen just detta: man kan aldrig förutspå framtiden, men genom att anlita en jurist för att upprätta – och signera – ett aktieägaravtal så kan man gardera sig mot olika typer av händelser och genom detta också staka ut en tydlig riktning för bolaget. Det ger en ram och det ger en klarhet i vad som gäller – något som minskar risken för missförstånd, bråk och infekterade konflikter.

Anlita en jurist för hjälp

Ett aktieägaravtal är ingen offentlig handling och det innebär också att man kan inkludera i stort sett vad som helst i avtalet. Det gör att aktieägaravtal, beroende på inom vilket bolag de upprättas, också ser väldigt annorlunda ut och där klausulerna kan skilja sig ganska markant.

Vad som är extra viktigt för ett bolag kan vara av akademisk betydelse för ett annat. Det kan emellertid vara svårt att som berörd part veta vad som är viktigt och därför är också rekommendationen att man anlitar en affärsjurist som kan hjälpa till med att A) få med de absolut viktigaste punkterna i avtalet och B) hjälpa till med att se att alla ges en chans att ta fram klausuler som de anser vara viktiga.

Viktiga klausuler att inkludera i ett aktieägaravtal

Som sagt så kan ett aktieägaravtal se olika ut. Vi nämnde också att en jurist kan hjälpa till med att bena ut vilka klausuler som är extra viktiga att få med – och som normalt finns inkluderat, oavsett bolag, i ett aktieägaravtal. Det kan handla om exempelvis vad som händer med aktier om någon person avlider – eller skiljer sig och ska dela upp egendom.

Det kan handla om sekretess och konkurrens. Hur agerar man om någon vill sluta och hur ser man på om denne person exempelvis vill starta upp en egen verksamhet inom samma bransch – eller börja hos en konkurrent. Ett aktieägaravtal kan även innehålla olika mekanismer för hur eventuella bråk och tvister ska hanteras i framtiden. Det kan exempelvis då handla om medling mellan parterna.

Ett aktieägaravtal ger tydlighet

Det går, som sagt, även att inkludera andra saker i avtalet – vem ska ha rätt att rösta, hur ska en styrelse utses och hur hanterar man en eventuell ägarförändring? Viktigt att poängtera är att ett aktieägaravtal även kan vara flexibelt och ses över – och eventuellt ändras – med givna tidsintervaller.

På det stora hela så är ett aktieägaravtal ett riktigt bra hjälpmedel för den egna verksamheten. Det bidrar med tydliga ramar och regler och det stipulerar tydligt vilka skyldigheter respektive rättigheter alla berörda parter har.

Hantverkare Stockholm – frågor och svar

Funderar du på att renovera eller bygga nytt i Stockholm? I så fall kan det vara bra med lite matnyttig information om hantverkare. Vi tänkte här gå igenom lite kring hantverkare i Stockholm och ge några snabba råd, tips och saker att undvika för sig när du ska anlita sådana. Vi gör detta genom att svara på några vanliga frågor som ser ut som följer:

När behövs en hantverkare i Stockholm?

Givet vilka förutsättningar du har och hur pass kunnig du är på byggfrågor så blir detta givetvis en individuell bedömning. Rent allmänt dock så skulle de flesta tjäna på att anlita en hantverkare i Stockholm i en större omfattning. Det ger ett effektivare jobb, det ger ett bättre resultat och det kommer också med garantier som ger dig en trygghet. Handlar det om el och olika installationer så finns det dessutom inga alternativ: där måste du anlita en hantverkare i Stockholm i form av en behörig elektriker.

Jag ska renovera badrummet – vilka hantverkare behövs?

Dels så kommer du att behöva en elektriker, dels en rörmokare och en snickare och dels också en plattsättare – eller en golvläggare om du ska ha en plastmatta. Det du bör veta är att du tjänar på att välja ett och samma företag för detta och där du väljer totalentreprenad. Det innebär att företaget tar över ansvaret och planerar arbetet mellan de olika hantverkarna. I slutändan ger det dig en större säkerhet och en lägre kostnad.

Hur hittar jag rätt hantverkare i Stockholm?

Var alltid noga med referenser och med att läsa omdömen på internet. Du kan – och bör – även kontakta Skatteverket och Kronofogden för att se om det finns några anmärkningar där. Även ARN kan med fördel kontaktas. En annan detalj som du bör fästa uppmärksamhet på gäller behörighet, yrkesbevis och certifikat. Be alltid om detta innan. Och, tänk på att du ska betala när jobbet är färdigställt och besiktigat: aldrig under eller i förskott!

Ventilationsföretag Stockholm – rätt luft gör skillnad

Att arbeta på en arbetsplats med dålig ventilation innebär att man också har ganska usla förutsättningar att göra ett bra jobb. Det går bra i några timmar, men efter dessa så börjar man svikta i koncentration och man får allt svårare att ta till sig information. Dessutom kan man bli irriterad.

Detta är något som arbetsgivare bör notera då det inte bara gäller en enskild individ utan hela arbetslaget. I slutändan så påverkar detta också hela omsättningen och minus till plus. Om varje enskild anställd kan jobba bättre under en längre tid – hur stor skillnad gör detta när året ska summeras?

Genom att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm kan man säkerställa att luften inne på arbetsplatsen håller den kvalitet man har rätt att kräva – och med det kommer också belöningen i form av bättre prestationer och en trevligare arbetsmiljö att verka i.

Hur ser luften ut i ditt hem?

Det är inte enbart arbetsplatser som berörs av frågan om ventilation och frisk luft. Även villaägare har all anledning att se över hur ventilationssystemet ser ut och hur det fungerar. Att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm för en kontroll kan ge exakta svar – och det kan även leda till klara förbättringar. Många tänker inte på att frisk luft även är något som förhindrar sjukdomar. Ser man till exempelvis allergier så ökar risken för sådana om man bor i hem där luften står stilla. Samma sak gäller även för exempelvis astma.

Idag tillbringar vi mer tid inomhus än någonsin tidigare. Detta i kombination med att vi rör oss mindre gör oss med exponerade för olika sjukdomar. Genom att välja att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm så kan du se till att luften i ditt hem är i rörelse och att den hela tiden är frisk och fräsch. Det ger er en bättre inomhusmiljö och det innebär att barnen – och ni vuxna – också ges goda förutsättningar för ett friskt liv.

Dessutom så finns det ekonomiska skäl till att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm också. Justeringarna som görs innebär ofta en bättre effekt och prestanda och en sänkt energiförbrukning. Ni sparar pengar och mår bättre. Vad finns det att fundera på?

Rätt företag för din trappstädning

Att man som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening har ett otacksamt jobb blir i många fall väldigt tydligt. Dels så handlar det om ett uppdrag vars arvode knappast sträcker sig längre än att man kanske får en parkeringsplast eller där hyran reduceras en smula och dels så har man – i förhållande till denna ringa betalning – också ett väldigt stort ansvar där man ska förvalta sina medlemmars pengar. Till denna otacksamhet ingår också att man sällan får höra något positivt om det jobb man gör – däremot så får man höra klagomål om något går fel.

Ett av de områden där man som styrelsemedlem ofta får allra mest klagomål gäller hygien och allmän skötsel. Det vill säga; sköts inte exempelvis trappstädning i fastigheterna så kommer man också att få höra detta. Detsamma gäller också om man ser till snöskottning, trädgårdsskötsel och skötsel av exempelvis lekparker för barnen. Här gäller det således att man dels hittar ett företag som kan sköta om trappstädning utan att det blir klagomål och dels också hitta ett företag som gör detta till rätt pris; detta då man ofta har en begränsad budget att röra sig med.

Det handlar således om en delikat avvägning där ekonomi ska ställas mot kvalitet på den trappstädning man får utförd och frågan här är således: Hur gör man och hur hittar man ett sådant företag?

Gör en noggrann undersökning av städföretagen

Det som man kan göra för att säkerställa att det företag man anlitar för sin trappstädning håller en god kvalitet är att man först och främst kollar upp vilka som är verksamma i den stad man bor i. Bor man exempelvis i Stockholm så har man – på gott och ont – ett stort av städföretag som både håller en varierande kvalitet och ett varierande pris för sina tjänster. I en mindre stad blir det hela lite enklare då det finns färre företag att välja bland. Därför håller vi oss här till Stockholm och vi radar upp några punkter som man kan förhålla sig till om man står inför att välja företag för sin trappstädning.

  • Priset. Ta in flera offerter och ställ dessa mot varandra. Låt dig dock inte luras av att välja den absolut billigaste – viktigast är att kvaliteten är hög.
  • Research. Be de företag du kontaktar om referenser till andra kunder där de utför trappstädning. Tipset här är att försöka hitta en bostadsrättsförening som håller ungefär samma storlek som din egen och att du sedan ringer en berörd person där och hör dig för om hur de upplever jobbet de får utfört.
  • Miljö, arbetsvillkor och anställda. Det här kan tyckas som en bagatell i sammanhanget trappstädning; men för den saken skull ska den inte ignoreras. Se upp hur de anställda på städföretaget har, hur de jobbar och under vilka villkor. Se även till att de använder produkter som är skonsamma mot miljön samt att de inte framkallar allergier – det sistnämnda är naturligtvis av stor vikt vid en trappstädning och detta oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Tandimplantat för bättre mående i Göteborg

Tänder är en viktig del av kroppen, som kan orsaka stort lidande vid problem. Därför kan tandimplantat vara räddningen för patienter i Göteborg som mår dåligt.

Patienter som har alla sina tänder intakta kan nästan glömma bort att de ens finns. Man lever bara sitt liv utan att fundera över något som har med munnen eller tänderna att göra. Men när det blir problem med tänderna så kan allt vändas upp och ner. Plötsligt ligger allt fokus på patientens tänder och det kan till och med innebära stor fysisk och mental smärta.

Tänderna är det som gör att man enkelt och smidigt kan bita av och tugga mat, men i dagens samhälle har också tänderna blivit en viktig del i utseendet. Därför kan ett tandimplantat vara det som krävs för att en patient i Göteborg ska kunna återfå sitt goda mående och fortsätta sitt liv som förut.

Anpassade tandimplantat i Göteborg

När en patient har blivit godkänd för att få ett tandimplantat så är det viktigt att man tillverkar detta med perfekt passform. Därför gör man avgjutningar av patientens tandrad, men man tar även ett färgprov för att se till att implantatets färg ska överensstämma bra med befintliga tänder.

Den dagen man äntligen kommer till att sätta in tandimplantat på patienten är det viktigt att man gjort allt förarbete på rätt sätt, så att patienten får ett anpassat tandimplantat som kommer fungera perfekt och verkligen se ut som om det är de egna tänderna.

Hyra ut bostadsrätt – tänk på detta

Har du en bostadsrätt som du funderar på att hyra ut? Det bör du göra om du har den möjligheten. I synnerhet om du bor i någon av våra större städer där det finns uppenbara problem med att hitta bostäder och där exempelvis Stockholm har ett enormt behov av fler sådana.

Väljer du att hyra ut din bostadsrätt så kan du också bidra till en bättre bostadsmarknad. Men, givetvis så finns det också en massa saker att tänka på i samband med att man planerar att hyra ut bostadsrätt. Vi går igenom några av dessa här nedan i form av punkter som ser ut som följer:

  • Tillstånd krävs. Innan du överhuvudtaget börjar sondera marknaden efter en potentiell hyresgäst så ska du först och främst se till att du får hyra ut din bostadsrätt. Även om du äger den så kommer du att vara tvungen att kontakta din BRF och invänta ett godkännande för uthyrning. Reglerna kring detta har kommit att luckras upp och allt fler föreningar ser positivt på andrahandsuthyrning idag jämfört med förr – men det finns fortfarande de som inte ser alltför glatt på detta. Idag räcker det med att du anger skäl som anledning till varför du ska få hyra ut. Tidigare så krävdes beaktansvärda sådana, men numera så kan det räcka med att du exempelvis ska ut och resa, flytta ihop med någon, flytta till en annan stad för jobb eller att du exempelvis vill hyra ut till en närstående.
  • Hyran. Du vill hyra ut bostadsrätt för att tjäna pengar? Tänk om, det finns tydliga regler för hur mycket man kan begära i hyra. Du ska inte sko dig på någon annans situation. Idag kan du använda olika verktyg på internet för att säkerställa att du lägger dig på rätt nivå för din hyra.
  • Hitta rätt hyresgäst. Ett tips i detta är att lägga ut din bostad hos en seriös förmedlare där alla medlemmar registrerar sig med bankid. Du kan se över intressenterna utan stress och du kan exempelvis be om referenser utan att känna dig påträngande. Utöver detta så får du även hjälp med att upprätta hyresavtal samt kan ta hjälp med juridiska frågor och exempelvis spörsmål gällande försäkringar och nycklar. Det är ett tryggt sätt att hitta rätt hyresgäst.
  • Inventarielista. Innan inflytt så är det bra om du tillsammans med hyresgästen skapar en inventarielista som ni signerar. Detta är extra viktigt om du hyr ut möblerat. Tänk även på att exempelvis fota av bostaden innan så att eventuella skador kan härledas antingen till innan – eller efter – inflytten. Du får dock räkna med visst slitage också. Någon ska trots allt bo och leva där, eller hur? Om du hyr ut möblerat så kan du även begära ett visst påslag på hyran. Ett tips är att du plockar bort saker som du är extra rädd om och som har ett värde för dig.

Därför är mäklare i Uppsala så upptagna

Mäklare i Uppsala har bråda dagar. Bostadsmarknaden är i ständig rörelse tack vare universitetet. Här är det svårt att få tag på hyresrätt. BRF är rätt val.

Den som funderar på att flytta till Uppsala ska inte göra det för att det är lättare att få tag på en lägenhet där jämfört med i Stockholm. Uppsala är nämligen en relativt besvärligt bostadsmarknad, framför allt vad gäller hyresrätter. Många menar att det har med universitetet att göra.

Att så många pluggar i Uppsala under några år i livet gör att de där lägenheterna som passar studenter är mycket åtråvärda. Faktiskt en bristvara, sett till helheten. Nej, ska du ge dig in i Uppsalas bostadsvärld är det lika bra att satsa på en BRF. Det finns det gott om för den som har råd.

Mäklare för stort och smått, billigt och dyrt

Självklart kan en mäklare i Uppsala erbjuda lägenheter som passar de flesta plånböcker. Det finns stora pampiga våningar såväl som snygga små ettor. Men glöm inte bort att Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Prisnivån ligger därefter. Det är inte Säffle vi pratar om.

För dig som redan bor i Uppsala, men vill flytta till Säffle, är detta däremot extremt positivt. För de slantar du får ut från försäljningen av en lägenhet i Uppsala kan du få ett veritabelt slott i Säffle. Hypotetiskt sett. Det finns inte jättemånga slott i Säffle. Men det finns en hel del fina herrgårdar, till salu för en spottstyver med Uppsala-mått mätt.

När det gäller städning i Stockholm går det undan

En del bolag som utför städning i Stockholm har verkligen fattat det här med att det går undan. De har ett team med städare som effektivt tar hand om ditt hem.

Tänk dig att det virvlar in tre eller fyra personer i ditt hem Den ena gör rent i alla våtutrymmen medan den andra går över alla golv. En tredje person koncentrerar sig på att rengöra allt i köket medan den fjärde dammar och torkar av överallt. I ett litet nafs är de klara och ditt hem skiner.

Skulle en person ensam göra allt jobb kommer det för det första ta mycket längre tid, och för det andra kanske personen blir trött och måste vila sig. Då tar det ännu längre tid att få klart allt som ska göras. Det är en av anledningarna till att man idag anlitar städhjälp både i Stockholm och på andra orter.

Städning i Stockholm sker med hjälp av proffs

Rozen Clean är ett av de företag du kan välja bland när det gäller att anlita någon för att få hjälp med din städning. Precis som andra företag erbjuder de en rad olika tjänster. Det kan vara storstädning som görs årligen eller vanlig hemstädning som sker på veckobasis.

Andra fält de arbetar inom är flyttstädning, vilket är ett måste när du väl ska flytta, och så finns det ju den återkommande fönsterputsningen. Att få sina fönster putsade kan vara ett ypperligt tillfälle att lära känna en ny städfirma och göra sig bekant med deras arbetsmetoder.

Hur man väljer catering i Linköping

Hur väljer man rätt catering för sin bjudning i Linköping? Vad är det man ska tänka på när man ska anlita en catering? Här kommer tips inom området catering.

En bjudning ligger i faggorna och man har börjat fundera över hur den ska gå av stapeln. Kanske börjar man då fundera över ifall man ska använda sig av en catering i Linköping. Ett företag som lagar maten man önskar sig att bjuda på.

Har man bestämt sig för att det är en catering man ska gå på så kan nästa fundering uppstå, nämligen vilken catering man ska anlita. Vid en sökning kan många företag dyka upp och det blir svårt när alla låter bra. Men det finns knep som man kan ta till för att utröna vilken catering det är som kan passa för bjudningen.

Catering att anlita i Linköping

När man ska välja catering i Linköping så kan det vara klokt att redan i förväg ha bestämt sig så gott det går för vad man vill äta. Något som förvisso snabbt kan ändras när man hittar många roliga maträtter och koncept att välja bland. Det viktiga, när man ska utröna vilken catering som är rätt, är att man väljer en catering som lagar mat som man själv och gästerna vill äta.

Som beställare är det viktigt att man kan ge information till cateringfirman gällande vilken mat man vill ha, hur många man är samt när och var bjudningen ska ske. På det viset kan cateringfirman i lugn och ro planera och utföra uppdraget.

Ring en rörmokare akut

Att olyckor uppstår och inträffar i sin bostad är naturligt och det som är viktigt är att man snabbt kan komma i kontakt med en professionell person som kan åtgärda dessa naturligtvis ska man här skilja på olyckor och deras magnitud. Slår man exempelvis sönder en dörr eller en kökslucka så är detta inte avgörande för sin livskvalitet eller bostadens status och här behöver man således inte ringa efter någon akut hjälp. Om det däremot handlar om värre olyckor så är det betydligt viktigare att hjälp kan tillgås så fort som möjligt och det är också därför som vissa yrkesgrupper jobbar akut och enligt jour.

Ett typisk sådant yrke är rörmokare och här kan man som exempel på varför en sådan behövs – dygnet runt – säga att du bor i en lägenhet i Vasastan och att du mitt i natten upptäcker hur ett rör sprungit läck. Detta sker i köket och då du vaknar så ser du hur stora pölar redan börjat bildas på ditt golv – pölar som har potential att växa till stora vattenskador. Det här kommer inte bara att drabba dig; du bor nämligen på den högsta våningen i ditt hus i Vasastan och detta gör att grannarna under snabbt kan komma att drabbas.

Det du gör här är att snabbt googla numret till en rörmokare som du därefter ringer. Denne råder dig – via telefonen – att lindas en tröja runt röret som gått sönder och vänta till dess att han kommer. Det här gör du också och samtidigt så lägger du ut stora badlakan över de fläckar som finns på golvet i ett absorberande syfte. Så småningom – inom tio minuter – så anländer den rörmokare som du ringt, trots att klockan är två på natten, och korrigerar det läckande röret. I samma veva så gör han också en grundlig kontroll och där han ser över hur statusen ser ut i övrigt.

Vi kan här ponera att han tycker att rör och ledningar håller en väldigt dålig kvalitet – det vill säga; fler än det rör som brustit riskerar att göra detsamma – och han råder dig att kontakta din bostadsrättsförening i Vasastan för att påpeka detta: här kan det nämligen bli tal om ett omfattande jobb i form av ett stambyte.

Stambyten måste ske

Vi leker här med tanken att bostadsrättsföreningen i Vasastan tar din varning på allvar och följer den uppmaning du fått av din rörmokare. Man beslutar sig för att genomföra ett stambyte. Det här förknippar väldigt många – med viss rätt – med något uteslutande negativt.
Visst, man ska här veta att ett stambyte sätter stor press på de boende och deras tålamod. Man kommer inte att kunna använda sin toalett utan dela med andra – exempelvis i källaren – och i många fall så kommer man också att under en period söka sig till en tillfällig bostad.

Man ska alltså inte sticka under stolen med att det är en jobbig process, en process där belöningen i slutändan dock blir stor. Detta i form av ett helt nytt badrum och kök – något som höjer värdet på bostaden rejält. Här kan man alltså säga att den olycka som hände i Vasastan och som korrigerades av en rörmokare i slutändan ledde till att de boende höjde värdet rejält på sina lägenheter; tack vare det stambyte och de renoveringar som skedde i samband med detta.

Mer om rörmokare kan du hitta på denna sida: rörmokarevasastan.se