Kategoriarkiv: Juridik

Aktieägaravtal – tips och råd

Dags att upprätta ett aktieägaravtal? Det finns all anledning att se över det och som exempelvis majoritetsägare/grundare av ett bolag se till att gardera sig mot framtida händelser.

Till mångt och mycket så innebär ett aktieägaravtal nämligen just detta: man kan aldrig förutspå framtiden, men genom att anlita en jurist för att upprätta – och signera – ett aktieägaravtal så kan man gardera sig mot olika typer av händelser och genom detta också staka ut en tydlig riktning för bolaget. Det ger en ram och det ger en klarhet i vad som gäller – något som minskar risken för missförstånd, bråk och infekterade konflikter.

Anlita en jurist för hjälp

Ett aktieägaravtal är ingen offentlig handling och det innebär också att man kan inkludera i stort sett vad som helst i avtalet. Det gör att aktieägaravtal, beroende på inom vilket bolag de upprättas, också ser väldigt annorlunda ut och där klausulerna kan skilja sig ganska markant.

Vad som är extra viktigt för ett bolag kan vara av akademisk betydelse för ett annat. Det kan emellertid vara svårt att som berörd part veta vad som är viktigt och därför är också rekommendationen att man anlitar en affärsjurist som kan hjälpa till med att A) få med de absolut viktigaste punkterna i avtalet och B) hjälpa till med att se att alla ges en chans att ta fram klausuler som de anser vara viktiga.

Viktiga klausuler att inkludera i ett aktieägaravtal

Som sagt så kan ett aktieägaravtal se olika ut. Vi nämnde också att en jurist kan hjälpa till med att bena ut vilka klausuler som är extra viktiga att få med – och som normalt finns inkluderat, oavsett bolag, i ett aktieägaravtal. Det kan handla om exempelvis vad som händer med aktier om någon person avlider – eller skiljer sig och ska dela upp egendom.

Det kan handla om sekretess och konkurrens. Hur agerar man om någon vill sluta och hur ser man på om denne person exempelvis vill starta upp en egen verksamhet inom samma bransch – eller börja hos en konkurrent. Ett aktieägaravtal kan även innehålla olika mekanismer för hur eventuella bråk och tvister ska hanteras i framtiden. Det kan exempelvis då handla om medling mellan parterna.

Ett aktieägaravtal ger tydlighet

Det går, som sagt, även att inkludera andra saker i avtalet – vem ska ha rätt att rösta, hur ska en styrelse utses och hur hanterar man en eventuell ägarförändring? Viktigt att poängtera är att ett aktieägaravtal även kan vara flexibelt och ses över – och eventuellt ändras – med givna tidsintervaller.

På det stora hela så är ett aktieägaravtal ett riktigt bra hjälpmedel för den egna verksamheten. Det bidrar med tydliga ramar och regler och det stipulerar tydligt vilka skyldigheter respektive rättigheter alla berörda parter har.

Misstänkt för narkotikabrott – så väljer du rätt advokat

Är du eller någon i din direkta närhet misstänkt för narkotikabrott så finns det hjälp att få. Läs om hur du kan bli försvarad av en specialiserad advokat med fokus på just denna typ av brott.

Narkotikabrott är en ganska vanlig typ av brott, vilket betyder att en relativt stor del av de brottmål som behandlas rör just narkotikarelaterade fall. Som ett svar på detta så finns ett antal advokater som har just narkotikabrott som sin specialitet. Dessa advokater har djup kunskap i ämnet och inte sällan stor erfarenhet av att representera ett stort antal klienter i lika många brottmål. I händelse av att du eller någon i din närhet skulle vara misstänkt för narkotikabrott kan ni antingen låta domstolen välja en försvarare till stundande rättegång, eller välja en advokat själva.

Öka dina chanser vid misstanke om narkotikabrott

Som du säkert kan räkna ut, kan det vara betydligt mer gynnsamt att välja alternativ två i ett sådant scenario. Var förberedd om det finns misstankar mot dig. Om du är oskyldig till brott och har en slumpmässigt tilldelad advokat betalar staten hela din del av rättegångskostnaden. Men skulle du få ett ogynnsamt utfall och bli åtalad riskerar du att få betala upp till hela beloppet själv. Men genom att själv välja en advokat som har narkotikabrott som sitt huvudämne kan du öka dina chanser till en mildrande dom eftersom din advokat har erfarenheten av liknande brottmål och lättare kan bemöta misstankar och frågeställningar.